Blogi

Bioenergian puolustajat selviävät lähipäivinä

kuva: Seppo Aho

Kansanedustaja Antti Rantakankaan (kesk) mukaan Eduskunnassa ratkeaa alkavalla viikolla, ketkä tosissaan puolustavat kotimaista energiaa. Kaikki puolueet kertovat vaaliohjelmissaan kannattavan kotimaista energian tuotantoa. Eduskunnan käsittelyssä on metsähakkeen tuotantotuki ja turpeen verotus. Ne ovat ratkaisevassa asemassa puun ja turpeen kilpailukyvyn kannalta. Kotimaisen energian kilpailukyky on tällä hetkellä heikko ja kivihiilen käyttö on liian laajaa. Samalla työpaikkoja jää paljon syntymättä. Vastaavasti monet metsäkone- ja turveyrittäjät ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Keskeisin syy siihen on hallituksen poukkoileva energiapolitiikka. Edellisen hallituksen laajassa energiapaketissa päätettiin lisätä ydinvoimaa, bioenergiaa ja tuulivoimaa. Nyt näyttää siltä, ettei bioenergian kasvutavoitteisiin päästä.

Keskusta esittää, että turpeen energiavero ja metsähakkeen tuotantotuki palautetaan vuoden 2012 tasolle, mikä varmistaisi kotimaisen raaka- aineen kilpailukyvyn. Hallituksen esitys tuotantotuen jakamisesta eri läpimittaisen puun osalta kahteen kastiin lisäisi byrokratiaa ja heikentäisi ensiharvennusten kannattavuutta. On täysin selvää, että puun jalostusasteen tulee olla mahdollisimman korkea, mutta energiavaihtoehdon rajaaminen kannattamattomaksi ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua. Suomessa metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiota vuodessa ja hakkuut ovat vain 60 prosenttia tästä. Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan kestävää hakkuumäärää voitaisiin nostaa 80 miljoonaan kuutioon. Se toisi paljon uusia työpaikkoja maakuntiin. Vastaavasti turvesoiden käyttöönottoa tulisi nopeuttaa joustavoittamalla lupaprosesseja.

Äänestäjien kannattaa seurata tarkasti sitä, kuinka eri puolueiden edustajat tällä viikolla äänestävät. Ovatko kaikkien puheet ja teot yhdenmukaiset? Rantakangas kysyi Ylivieskassa.

<< Takaisin edelliselle sivulle