Blogi

Biotalouden tavoitteet edellyttävät hyvää osaamista

Biotalouden tavoitteet edellyttävät hyvää osaamista

Kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk) on jättänyt kirjallisen kysymyksen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ammatillisen koulutuksen yksikköhinnoista. Hän on huolissaan erityisesti kone- ja laitekantaa vaativien koulutusohjelmien rahoituksesta. Biotalouden kasvu ja työpaikkatavoitteet edellyttävät hyvätasoisia ammattioppilaitoksia ja ajanmukaista kone-, laite- ja rakennuskantaa.

Rantakankaan mukaan eri koulutusalojen toimitila- ja laitekustannuksissa on huomattavia eroja. Myös tämän päivän työelämä vaatii, että jo oppilaitoksissa on käytössä ajanmukaiset työkoneet ja laitteet, niitä joita valmistuneet osaajat tulevat työssään käyttämään. Ammatillisessa koulutuksessa ollaan siirtymässä yhä enemmän työssä oppimiseen ja työharjoitteluun työpaikoilla. Se on hyvä asia, mutta esim. maa- ja metsätalouden koulutuksessa ollaan tilanteessa, että työkoneet ovat hyvin hintavia ja työ on tehtävä tehokkaasti. Esimerkiksi metsän päätehakkuuseen ei voida lähettää oppilasta harjoittelemaan, vaan kyllä nämä taidot tulee saada koulutuksen aikana oppilaitoksen toimesta.

Toimialalla toimivat yritykset ovat usein pieniä yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä eikä osaamista ottaa harjoittelijoita koulutuksen alkuvaiheessa. Hiljattain uutisoitiin myös se, metsäkoneenkorjaajista on pula, mikä haittaa kasvavien metsänhakkuutavoitteiden saavuttamista. Lisäksi on huomioitava koneiden käytössä oleva tapaturmariski, jos niiden käyttäjällä olevalla opiskelijalla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, ennen siirtymistä opettelemaan niiden käyttöä, esimerkiksi maatalouden osalta on useita tällaisia tapauksia sattunut. Hallituksen biotaloudelle asettamat kasvu-ja työpaikkatavoitteet eivät toteudu ilman vahvaa osaamista tuotantoketjun alkupäässäkin. Tämä puolestaan edellyttää hyvätasoisia ammattioppilaitoksia ja ajanmukaista kone-, laite ja rakennuskantaa.

Työssä oppimisen lisääminen on periaatteessa hyvä asia, mutta pienyrittäjien on käytännössä vaikea toteuttaa sitä pienillä henkilöstöresursseilla.  Rantakangas kysyy: ”Miten koulutusalan rakennemuutosten valmistelussa, täytäntöönpanossa ja tarkemmissa koulutusalan yksikköhintojen määrittelyssä huomioidaan kalliimpien koulutusalojen tarpeet riittävällä tavalla?”

<< Takaisin edelliselle sivulle