Blogi

Hallitukselta hyvä budjettiesitys

Hallitukselta hyvä budjettiesitys

Aloitimme tällä viikolla eduskunnassa ensivuoden talousarviokäsittelyn, eilen kävimme lähetekeskustelun ja tänään jatkamme ministeriökohtaisilla keskusteluilla. Talousarvio eli ensivuoden budjetti on syksyn työlistalla yksi suurimmista asiakokonaisuuksista. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ensivuoden talousarvioehdotuksen pääviesti on, että työllisyyden ja yritystoiminnan edellytyksiin panostetaan. Lainaa otetaan 5,5 miljardia, joka on lähes yhtä suuri kuin työttömyyden kustannukset. Koko budjetin loppusumma on 55,2 miljardia ja velan määrä ensi vuoden lopussa 111 miljardia. Velkaantumiskehityksen ennustetaan pysähtyvän vuosikymmenen taitteessa hallituksen toimilla ja tulevalla talouskasvulla.

Palkansaajien verotusta kevennetään 515 milj. euroa, eläkevero alenee 135 milj. euroa. Päivähoitomaksujen korotuksista luovutaan ja pienituloisimpien maksuja alennetaan. Työttömyysturvajärjestelmää uudistetaan kannustavaan suuntaan. Yli 60-vuotiaat yli 5 vuotta työttömänä olleet pääsevät kertapäätöksellä eläkkeelle.

Pienyritysten toimintaedellytyksiä tuetaan 5 prosentin yrittäjävähennyksellä, mikä koskee myös maa- ja metsätaloutta. Arvonlisäverotus muuttuu maksuperusteisiksi, mikä parantaa etenkin pienyritysten maksuvalmiutta. Perintö- ja lahjaverotusta uudistetaan tukemaan sukupolvenvaihdoksia.
Myönteistä on maatalouden kannattavuuskriisiin osoittaminen 50 milj. euroa. Summalla ei toki ratkaista kannattavuuskriisiä, joka tulee ratkaista markkinoilla paremmilla tuottajahinnoilla. Muita lisäyksiä ensi vuodelle on, kotitalousvähennyksen korottaminen 50 %:iin, autoveroa alennetaan 36 milj.euroa, veteraanien palveluita tuetaan 40 milj. eurolla ja kunnille 90 miljoonaa omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Rakentamattomille tonteille tulee lisäveroa ja tuulivoimapuistojen kiinteistövero nousee.

Hallitus jatkaa myös byrokratian ja säädösten keventämistä. Isoja uudistuksia viedään aiemmin päätetyllä tavalla eteenpäin, joista on sote-maakuntauudistus. Liikennekaaresta haetaan sopua erityisenä huolena, kuinka maaseudun palveluiden säilyttäminen niukkenevilla määrärahoilla. Kaikkien uudistusten tavoitteena on tehostaa toimintoja. Liikenneinvestointeihin panostetaan esimerkkinä kahden vuoden aikana 1 miljardi perusväylänpitoon enemmän rahaa. Pohjoisen ykköshanke VT4 parantaminen Oulun seudulla toteutuu vihdoin tämän hallituksen toimesta.

Hallituksella on hyvä työilmapiiri. Surullista on ollut seurata opposition edustajien kommentteja, joiden omat vaihtoehdot ovat epäuskottavia ja päällimmäisenä on vanhakantainen räksyttäminen.

Näillä ajatuksilla kohti tärkeää syksyn etenemistä.

ANTTI RANTAKANGAS,
kansanedustaja (kesk) Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle