Blogi

Ikäihmisiin panostetaan

Ikäihmisiin panostetaan

Kansanedustaja -kolumni, julkaistu Keskipohjanmaa -lehdessä 2.10.2016

Tänään alkaa jokavuotinen vanhusten viikko. Väestömme ikääntyessä vanhusten asioiden huomioiminen on tärkeää. On kyse sekä toimivista lähipalveluista että taloudellisista eduista ihmisille. Hallitus on huomioinut nämä molemmat monin eritavoin. Budjettiesitys panostaa ikäihmisten hyvinvointiin, esimerkiksi kilpailukykysopimukseen liittynyttä veronalennusesitystä alennettiin eläketulon verotusta 130 milj. eurolla. Lisäksi pienituloisille kohdennetaan 30 milj. lisäpanostus myöhemmin päätetyllä tavalla. Budjetti sisältää myös 90 milj. panostukset omaishoitajien aseman parantamiseen ja vapaapäivien pitomahdollisuuksiin. Veteraanien kotona selviytymistä parannetaan 30 milj. eurolla. Nämä ovat myönteisiä osoituksia siitä, että ikäihmisten hyvinvoinnista halutaan huolehtia. Muutoin budjetin linja on tiukka, koska menojen katteeksi joudutaan ottamaan uutta velkaa 5,5 miljardia euroa. Vasemmistolta voi aiheesta kysyä kuinka vastuuton heidän esityksensä on vielä suuremmasta velkaantumisesta. No oppositiolta puuttuu vastuunkannon velvoite.

Tuleva sote-uudistus tähtää tärkeiden palveluiden turvaamiseen nykyistä kustannustehokkaammin. Tavoitteena on uusi järjestelmä, missä kustannusten nousua voitaisiin hillitä seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 3 miljardilla eurolla. Pohjoisen keskustan kansanedustajat ottivat yhteisen kannan, jossa vastustetaan leikkaustoiminnan keskittämistä, vain 12 sairaalaan. Me tarvitsemme sekä Oulaskangasta että Kokkolan sairaalaa jatkossakin. Muutenkin sote-uudistuksen valmistelua viedään liiaksi yliopistopaikkakuntien ehdoilla, alueen päättäjien ja virkajohdon tuleekin olla hereillä. Kotona asumisen edistäminen on hallituksen tärkeä tavoite. Tätä edistetään mm. perhehoitoa tukemalla. Erilaiset korjausavustukset ovat tärkeitä ja tätä tukee myös kotitalousvähennyksen laajentaminen. Kuntien toimiva kotipalvelu on tärkeässä roolissa ikäihmisten selviytymisessä. Raha-automaattiyhdistys tukee monin tavoin järjestöjä, esimerkkinä omaishoitajaprojekti Haapavedellä ja Siikalatvalla. Näissä hankkeessa tehdään arvokasta työtä omaishoitajien aseman parantamiseksi ja yhteistoiminnan lisäämiseksi.

Ikäihmiset ovat tehneet arvokkaan työn hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Juuri nyt on aiheellista varmistaa myös ikäihmisten hyvinvointi, palvelut ja toimeentulo. Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja uusista työpaikoista mahdollistaa osaltaan tämän. Suomi voi menestyä toisen itsenäisyytemme satavuotisjakson vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Viennin lisääminen, parempi kilpailukyky ja työllisyys mahdollistavat riittävät verotulot hyvinvoinnin säilyttämiseen. Oikeita vastauksia ei ole korkeampi veroaste ja valtion yhä suurempi lisävelka.

Sipilän hallitus on oikealla tiellä. Valitettavasti kansainvälisestä taloudesta ei ole paljon vetoapua. Kipeiden sopeutustoimien tuloksena velkaantumisen vauhtia voidaan hillitä ja tulevien sukupolvien verotaakkaa keventää. Ikäihmisten toimeentulo, palvelut ja hyvinvointi ovat hallituksen tärkeä tavoite.

Hyvää loppusyksyä lehden lukijoille. Tänään alkaa myös jokavuotinen vanhusten viikko, hyvää teemaviikkoa kaikille vanhuksille ja järjestelyissä mukanaoleville.

 

Antti Rantakangas
Kirjoittaja on Kansanedustaja (kesk.), Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle