Blogi

Kehysriihestä päätöksiä työllisyyden ja pienituloisten hyväksi

Kehysriihestä päätöksiä työllisyyden ja pienituloisten hyväksi

Kolumni Kalajokilaakso -lehdessä 25.4.2018

Hallitus sopi kevään kehysriihessään monista toimista, joilla edistetään työllisyyttä ja parannetaan pienituloisten asemaa. Nämä ovat oikeita, työllisyyttä parantavia toimia. Opposition perusviesti oli odotetusti, että täysin riittämättömiä toimia. Kuitenkaan heiltä ei ole tullut konkreettisia esityksiä, joilla heidän uudet vielä paremmat esityksensä rahoitettaisiin. Aina on syytä muistuttaa valtion velan määrästä. Velkaantuminen on taittunut kovien ja vaikeiden päätösten seurauksena. Yhden prosentin koron nousu 110 miljardin velkaan merkitsisi yli miljardin lisäkorkomenoja valtiolle. Siis tulevien sukupolvien kuorma vain kasvaisi.

Suomessa on noin 280 000 yritystä, joista 86 000 on työnantajayrityksiä ja n. 200 000 yksinyrittäjiä. Näiden merkitystä ei riittävästi arvosteta. Riihessä sovittiin monista työllisyyttä parantavia uudistuksia. Jatkossa mahdollistetaan opiskelu kuusi kuukautta työttömyysetuudella ja työttömyysetua voidaan käyttää palkkatukeen ja starttirahaan. Nuorten työllistymistä parannetaan mahdollistamalla tehdä alle 30 vuotiaiden, yli 3 kuukautta työttöminä olleiden työsopimus ilman erillisperusteita. Tällä tähdätään ensimmäisen työpaikan saannin helpottamiseen. Irtisanomisen perusteita helpotetaan alle 20 työntekijän yrityksissä. Tässä on sama tavoite. Asiaa valmistellaan. Koko maassa alkaa olla tilanne, että monilla aloilla on työvoimapulaa. Tätä kohtaanto-ongelmaa parannetaan mm. muuntokoulutuksen avulla. Onneksi talouskasvu ja työllisyyden paraneminen näkyvät kaikissa maakunnissa.

Pienituloisimmat saatiin seuraavia parannuksia. Takuueläkettä nostetaan kolmannen kerran tällä kaudella ja pienimmät päivärahat nousevat työttömyysturvan tasolle. Lääkekattoa alennetaan kymmenillä euroilla. Toisen asteen opiskelijoille tulee jatkossa 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalikustannuksiin. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienennetään ja useampi lapsi pääsee maksuttomaan luokkaan. Vuodesta 2020 alkaen vieraan kielen opinnot alkavat jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Isossa kuvassa talous etenee hyvään suuntaan ja oikeudenmukaisuutta voidaan edelleen parantaa, joka on tarpeen.

Työttömyysturvan aktiivimallista on tullut paljon kielteistä palautetta, osin aiheestakin. Ongelmana siinä on noin 60-vuotiaiden tilanne. Heidän kannaltaan malli on osin kohtuuton. Työpaikkoja ei ole ja koulutusaktiviteetti ei ole motivoiva. Ammatillisen koulutuksen paikkoja on rajallisesti ja uudelleen koulutuksen jälkeen tuleva työura uudessa ammatissa jäisi kohtuuttoman lyhyeksi. Aktiivimallin kritiikkiin vastattiin lisäämällä työhallinnon henkilöresursseja. Vapaaehtoistyötä lasketaan aktiivitoimien piiriin. Jatkossa uusia kasvu- ja työllisyyspalveluita voivat tuottaa myös yritykset ja järjestöt julkisen toimijan lisäksi, lisäksi yhteistyö ns. allianssimallin pohjalta mahdollistetaan. Tällä haetaan toimintojen tehostamista ja vielä parempia tuloksia.

Hyvää kevään jatkoa ja myönteistä elämän asennetta. Vastuunkantajien rooli ei ole helppo.


ANTTI RANTAKANGAS
Kansanedustaja, Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle