Blogi

Maataloudella on tulevaisuutta

Maataloudella on tulevaisuutta

Kolumni Keskipohjanmaa -lehdessä 14.1.2019

 

Kansalaiset arvostavat kotimaista lähiruokaa - hyvä niin. Kannattavuuden varmistaminen kaikilla elintarvikeketjun osapuolilla on välttämätöntä, mutta erityisesti toimenpiteitä vaatii maatalouden kannattavuuden parantaminen. Mikäli jokin ketjun osa ei pärjää niin loppupelissä kaikki menettävät.

Tulevan kevään tärkeimpiä asioita on edunvalvonta uuden EU:n tukipolitiikan osalta. Jatkossa tukien suuntaus tulee kohdentaa lähinnä ruoan tuottajille. Heille, jotka vastaavat omavaraisuudesta ja kasvavasta ruoan kysynnän kasvusta. Vuorineuvos Reijo Karhisen työryhmän esityksiä tarvitaan, jotain merkittävää tarvitaan. Maatalouden kehittämisrahaston pääomittaminen on välttämätöntä. Tällä varmistetaan investointien ja sukupolvenvaihdoksen rahoitus.

Sain olla perjantaina tutustumassa MaitoRinne Oy:n uuden robottinavetan avajaisissa Haapavedellä. Aivan erinomainen tilaisuus, valtavan paljon kävijöitä. Menestystä yrittäjille. Maailmalla ruoan kulutus kasvaa ja on hienoa, että alueeltamme löytyy vahvaa yrittäjyyttä jatkaa ja kehittää maataloustuotantoa. Viime päivinä saimme hyviä uutisen, kun Valio Oy sai kaikki luvat lasten ruokien vientiin ja suomalaiset kalatuotteet saivat vientiluvan Kiinaan. Aiemmin sianlihan vientiluvat sai myös mm. Atria Oyj.

Ilmastopolitiikka on sekä uhka, että mahdollisuus. Sen uhkana ovat paineet turvemaiden viljelyyn ja pelloksi raivaukseen. Karjatilat tarvitsevat uutta peltoa, ja raivaus on monesti soveltuvin vaihtoehto. Tähän liittyen tehdään myös tutkimustoimintaan. Eduskunta lisäsi aloitteeni pohjalta valtion talousarvioon 200 000 euroa Luonnonvarakeskukselle Ruukkiin turvemaiden hiilidioksiditutkimukseen. Oletettavasti saamme tutkimustuloksia lähivuosina turvemaiden merkityksestä alueen maataloudelle perusteluin edellytyksin.
Mahdollisuutena on liikenteen biopolttoaineen lisäkäyttö. Biokaasun lisääminen tuo monille karjatiloille uuden tulonlähteen, mikä parantaa kannattavuutta. Samoin monet alan yritykset saavat työtä ja toimeentuloa. Metsien käytön osalta lisähakkuita voidaan toteuttaa. Pohjoiset metsäteollisuuden investoinnit tarvitsevat lisää puuta. Sitä löytyy metsistämme, koska hakkuut ovat vain noin 70 prosenttia vuosikasvusta. Tästäkin tulee paljon työtä ja toimeentuloa. Vihervasemmiston linja on päinvastainen ja maamme edun vastainen.

Maatalouden tulevaisuuden kannalta tutkimus, tuotekehitys, jalostus ja koulutus ovat avaintekijöitä. Näihin panostamalla parannetaan toimialan yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Infrastruktuuri ja logistiikka merkitsevät myös paljon. Lisäpanostukset nykyisen hallituksen linjan pohjalta jatkossakin perustienpitoon, yksityisteiden pääväyliin ja rataverkkoon ovat välttämättömiä. Viljelijän työn kannattavuus voitaisiin hoitaa sopimuksella, jossa maitopurkin hintaan lisättäisiin 5 senttiä ja samassa suhteessa muihin tuotteisiin. Hinnankorotus suunnattaisiin täysin viljelijän osuuteen. Maatalouden ahdinko olisi ohi, ja kenenkään kuluttajan talous tästä ei tästä romahtaisi.

Hyvää alkavaa kevättä Keskipohjanmaa –lehden lukijoille. Tämä oli minulle viimeinen vuoro ennen eduskuntavaaleja. Kolumnipalsta on hyvä tilaisuus kertoa lukijoille kuulumisia ”Helsingin kirkolta”. Toivon mukaan käytäntöä jatketaan tulevallakin eduskuntakaudella.

ANTTI RANTAKANGAS
Kansanedustaja (kesk.)
Haapavesi
---

<< Takaisin edelliselle sivulle