Blogi

Metsän lisähakkuut edistävät Koko Suomen kehitystä

Mielipiteet
Vastine Silja Keräsen vierasyliössä julkaistuun kirjoitukseen

Metsän lisähakkuut edistävät Koko Suomen kehitystä

Maaseutu- ja erävihreiden pj. Silja Keränen kritisoi Maaseudun Tulevaisuuden kirjoituksessaan nykyhallituksen biotaloushaaveet ja hakkuumäärätavoitteita kohtuuttomiksi. Asioita voi ja saa tarkastella kriittisesti, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on yhtä oleellista.

Suomessa metsät kasvavat Luonnonvarakeskuksen (Luken) tutkimuksen mukaan 107 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja hakkuut ovat noin 70 miljoonaa kuutiota. Suomessa metsänhoito on huippuluokkaa. Metsiemme vuotuinen kasvu on voitu tuplata 50 vuoden aikana metsänhoitotoimien johdosta. Hallituksen tavoite on lisätä hakkuita 15 miljoonaa kuutiota, mikä ei ole mielestäni lainkaan kohtuutonta, vaan kestävä metsätalous säilyy lisähakkuista huolimatta edelleen kestävänä. Metsänkasvusta johtuen on luonnollista, että myös hakkuita tarvitaan enemmän. Enemmistö suomalaisista ja erityisesti yli 600 000 metsänomistajaa tiedostavat, että metsä on uusiutuva luonnonvara. Kasvava metsä sitoo hiilidioksidia, hyödynnettynä metsätalous tuo työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. Harvennushakkuita tekemällä saamme metsämme kasvamaan ja sitomaan hiiltä paremmin, ja se on luonnon kannalta tavoiteltavaa.
Esitetty Suomen 15 miljoonan kuution lisähakkuut eivät millään tavoin ole maailmanlaajuisesti ratkaiseva, koska Suomen päästöt ovat vain promillen luokkaa.

Pohjoisen Suomen uusien tehdasinvestointien toteutuminen tulee varmistaa oman maan raaka- aineella ei Etelä- Amerikan sademetsistä tuodulla puulla, Niiden hiilijalanjälki on suuri merikuljetusten ja uudistamattomuuden vuoksi. Siellä hakataan, mutta ei uudisteta metsiä, kuten meillä Suomessa. Uudet biotehdashankkeet eivät voi toteutua, ellei myös hakkuumääriä vastaavasti lisätä. Kun saamme työtä ja toimeentuloa myös pohjoisempaan Suomeen, niin tämä on Suomen kansantaloudellisesti ja maan tasapuolisen kehittämisen kannalta hyödyllistä.

Antti Rantakangas
metsänomistaja, kansanedustaja (kesk.)

<< Takaisin edelliselle sivulle