Blogi

Metsien merkitys kasvaa

Kolumni Kalajokilaakso -lehdessä 26.9.

Metsien merkitys kasvaa

Puhuimme eduskunnassa ensivuoden budjetin lähetekeskustelussa metsien merkityksestä. Ministeri Kimmo Tiilikainen todisti, että maailmassa tarvitaan lisää kasvavaa metsää sitomaan hiiltä, ei missään tapauksessa avohakkuukieltoa. Nuoret metsät sitovat hiiltä, eivät kasvun jo lopettaneet metsät. Tilastojen mukaan kestävä metsänhoito mahdollistaisi maakunnassa yli 2 milj. kuution lisähakkuut vuodessa. Tämä on mahdollista, koska metsien kasvu on lisääntynyt viidessäkymmenessä vuodessa noin 50 milj. kuutiosta n. 110 milj. kuutioon. Kiitos hyvän metsänhoidon, mm. uudistushakkuiden ja metsänviljelyn. Tällä hetkellä metsiä hakataan vain noin 60 prosenttia niiden kasvusta. Vihervasemmiston linja oli jälleen, ettei metsien hakkuita voida lisätä.

Puun käytön lisääminen toisi paljon työtä maaseudulle ja kantorahatuloja metsänomistajille. Suunniteltavat isot biotehdasinvestoinnit lisäisivät puunkäyttöä merkittävästi. Esim.  Haapavedellä on kaksi YVA- prosessissa olevaa bioalan hanketta, toivottavasti molemmat toteutuvat aikanaan. Hallitus on edistänyt viime vuosina metsätalouden edellytyksiä monin tavoin. Metsävähennyksen parantaminen, yrittäjä- ja metsälahjavähennyksen käyttöönotto, ja KEMERA -rahoituksen turvaaminen ovat esimerkkejä tästä. Tienkorjausrahoja on lisätty puuhuollon varmistamiseksi. Yhteensä vaalikauden aikana teiden korjausvelkaa pienenee noin miljardilla. Yksityisteiden kunnostukseen ensi vuodelle on 17 miljoonaa ja talvikunnossapidon parantamiseen 25 miljoonaa euroa. Uusina haasteina ovat sukupolvenvaihdokset, metsänhoitotoimien lisääminen ja osaavan työvoiman saaminen yrityksille.

Sain olla mukana metsänhoitoyhdistysten järjestämässä metsäillassa Haapavedellä. Pääluennoitsijana oli professori emeritus Matti Kärkkäinen, joka on tehnyt merkittävän uran mm. Metlan tutkijana. Myös hän toi tilastojen kautta selkeästi esille metsän kasvumäärät ja sen, ettei lisääntyvä puun käyttö tavalla vaarantaisi metsiä ja niiden luontoarvoja. Metsänomistajien tulot tulevat pääosin tukkipuusta, jopa kolme neljäsosaa. Alueellamme on useita sahoja, hyvä niin. Eduskunnan puolelta kuljetustuella olemme pieneltä osin vaikuttaneet niiden kannattavuuteen. Paikalla oli salintäydeltä metsänomistajia.

Hirven metsästyksen aloituskin lähestyy jälleen.  Ammuin itsekin merkin ja jahdissa ollaan mukana. Hirvivahvingot puhuttavat paljon, niin metsissä kuin liikenteessä. Liikenteen vahingot ovat pienentyneet, mutta taimikoiden vahingot ovat edelleen paikoin merkittävät. Ensi vuoden valtion budjettiin lisätään korvauksiin rahaa 5,4 miljoonaa euroa. Hirvikantakeskittymien pienentäminen on paikoin tarpeen.  Tässä tarvitaan rakentavaa yhteistyötä metsänomistajien ja metsästäjien välillä, lisäksi hirviporukoihin tulee saada uusia nuoria hirvestäjiä. Suurpetokannan osalta alueen petokanta on kasvanut liian suureksi. Pedot kuuluvat muualle kuin asutusten läheisyyteen. Lisääntyneellä petokannalla on kielteinen vaikutus jopa metsästykseen. Hyvää hirvikoiraa ei uskalleta jättää petojen armoille.
.

ANTTI RANTAKANGAS
Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle