Blogi

Perhepolitiikka tarvitsee oman kärkihankkeen

Perhepolitiikka tarvitsee oman kärkihankkeen

Suomessa on viime vuosina ollut hyvä talouskasvu ja työllisyyden nousu, mikä on hyvä asia. Tosin työllisyysasteessa tavoitellaan vieläkin suurempaa, jopa 75 %:n työllisyysastetta. Valtakunnan tason tarkastelun lisäksi tarvitaan vaikutuksia yksilötasolle, sillä kaikille hyvä talouskasvu ei ole vielä tuonut lisää tuloja tai työtä.

Tosiasioiden valossa Suomen tuleva talouskasvu vaarantuu alhaisen syntyvyyden ja liian suuren työelämän ulkopuolella olevan väestön takia. Pitkällä tähtäimellä kestävin ratkaisu on syntyvyyden nostaminen. Tämä edellyttää uuden hallituksen ohjelmaan erillistä perhepolitiikan kärkihanketta. Tähän pitää sisällyttää työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista. Tarvitaan joustavampia mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä, etätyötä, pitää perhevapaita ja kouluttautua. Perheillä itsellään tulee jatkossakin säilyttää oma valinnanvapaus lasten hoidon tapaan, mutta isien osuutta vanhempainvapaasta tulee lisätä. Vanhemmuuden kustannusten tasaamista työnantajien kesken pitää jatkaa.  Sipilän hallituksen päätös 2500 euron korvauksesta äidin työnantajalle on oikea suuntaus ja myös tätä tulee jatkaa.

Työmarkkinajärjestöjen tulisi sopia laajemmasta solidaarisuudesta eri toimialojen kesken. Lapsiperheet tarvitsevat myös muuta tukea. Taloudellisessa mielessä lapsilisien ostovoima on tärkeä. Indeksiin sitovalla tämä voidaan turvata. Lapsiperheet tarvitsevat myös palveluita, joista kotiapu on konkreettisin toimi. Paljon on myös yleisestä ilmapiiristä kyse. Yleinen myönteinen asenne lapsiperheisiin on tärkeää.
Työelämän ulkopuolella olevia pitää saada töihin. Tähän tarvitaan riittävää lisäkoulutusta ja valmennusta.
Tarvitaan myös laaja sosiaaliturvauudistus, joka kannustaa aina ensisijaisesti työn vastaanottamiseen. Tällä hetkellä näin ei valitettavasti aina ole.

Kolmanneksi tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Heitä, jotka oikeasti haluavat tulla Suomeen rakentamaan yhteiskuntaa ja antamaan oman panoksen siihen. Parasta kotoutusta on saattaa maahanmuuttajat nopeasti ”työn syrjään” kiinni. Näin suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin oppiminen onnistuu käytännön läheisesti parhaiten. Vapaamatkustajia ei pidä hyväksyä ja kaikkien on toimittava lakiemme puitteissa. Ne jotka eivät saa oleskelulupapäätöstä tulee saada maasta viipymättä pois. Suomen hyvinvointi pohjautuu jatkossakin vain työtä ja vastuuta kantaviin kansalaisiin.

Antti Rantakangas
Kansanedustaja (kesk.)

<< Takaisin edelliselle sivulle