Blogi

Sisäinen turvallisuus ei ole itsestäänselvyys

Antti Rantakangas (kesk):
Sisäinen turvallisuus ei ole itsestäänselvyys

Parlamentaarinen työryhmä linjasi viime viikolla sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevia määrärahatarpeita. Parlamentaarinen työryhmä tarkoittaa sitä, että siinä ovat edustettuna kaikki eduskuntapuolueet. Sain olla Keskustan edustajana työryhmässä. Yleinen johtopäätös oli, että hallituksen päättämillä määrärahakehyksillä sisäisen turvallisuuden tila heikkenee huolestuttavalla tavalla ja kansalaisten oikeusturva vaarantuu.

Työryhmä päätyikin yksimielisesti esittämään päätetyistä määrärahakeikauksista luopumista. Neljän vuoden aikana tehty yhteensä 75 miljoonan leikkaus, halutaan palauttaa kehykseen, samoin halusimme jatka harmaan talouden toimintaohjelmaa, jonka vaikutus on 20 miljoonaa euroa. Poliisin-, rajavartioston, tullin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen määrärahoja on leikattu voimakkaasti viime vuosina. Poliisien määrä uhkasi alentua alle 7000 ja rajaturvallisuuteen kohdistui huomattavia pelkoja. Tullin rikostorjunta tuo merkittäviä hyötyjä veronmaksajille ja samoin sen suorittama veronkanto. Uusi hallitus saa työryhmältä monia konkreettisia selvitystehtäviä, joilla byrokratiaa kevennetään ja toimintoja virtaviivaistetaan.

Sain raporttiin vahvan kirjauksen koko maan huomioimisesta ja erityisen huolellisesta vaikuttavuuden arvioinnista, mikäli ratkaisut johtavat toimipaikkaverkon arviointiin. Tästä on pidettävä kiinni, sillä viime vuosina kentän toimintoja on harvennettu ja keskushallinto toimii lähes ennallaan. Pelastustoimen osalta sain vahvat kirjaukset selvittää määrärahatarpeet ja toimintojen turvaaminen. Sopimuspalokuntien merkitys tuli myös hyvin huomioitua, samoin selvitys sisäisen turvallisuusalan koulutuslaitosten mahdollisesta yhdistämisestä.
Oikeudenhoidon puolella oikeusministeriön keskittämislinjalle tuli pientä jarrua, mikä oli tarpeen kun siellä poliittisia linjapäätöksiä ei oikein noudateta, mistä ikävänä esimerkkinä on Pelson vankilan aseman jatkuva veivaaminen.  Vanhasen hallitus päätti vuonna 2008 Pelson vankilan investoineista, mutta ministeriö ja Rikosseuraamuslaitos ovat näihin asti kaikin keinoin jarruttaneet hanketta. Uusi hallitus joutuu pistämään sinetin tällekin investoinnille. Rikosten ennaltaehkäisy, niiden selvittäminen ja riittävän nopeat oikeusprosessit kuuluvat sivistysvaltion perustehtäviin.

Pidän tärkeänä, että tehdyistä parlamentaarisista linjauksista pidetään kiinni ja sisäinen turvallisuus nostetaan sille kuuluvaan arvoon poliittisessa päätöksenteossa. Yhteiskunnan turvallisuus ei ole itsestään selvyys. Moni maailmalla tapahtuva ilmiö rantautuu myös meille tämän takia oma järjestelmämme on pidettävä kunnossa , jotta kansalaiset saavat nukkua jatkossakin yönsä rauhassa.

Koko raportti löytyy sisäministeriön www sivuilta:
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/pelastustoimi/1/0/parlamentaarinen_ryhma_sisaisen_turvallisuuden_ja_oikeudenhoidon_riittavat_resurssit_turvattava_ja_toimintaa_uudistettava_58878?language=fi

<< Takaisin edelliselle sivulle