Blogi

Suomen talous elpyy melkein kymmenen vuoden taantuman jälkeen

Tehty työ näkyy

Suomen talous elpyy melkein kymmenen vuoden taantuman jälkeen. Tähän ovat vaikuttaneet kansainvälisten suhdanteiden lisäksi pääministeri Sipilän hallituksen määrätietoiset toimet.
Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 57 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä merkitsee näille perheille parempaa toimeentuloa ja tulevaisuuden näkymää. Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 32 200, ja myös nuorisotyöttömyys aleni merkittävästi. Kuluttajien luottamus talouteen on nyt poikkeuksellisen vahva. Luottamusindikaattori oli 25,8, mikä on mittaushistorian korkein, viime helmikuussa luku oli 20,8 ja pitkän ajan keskiarvo on 12,3.

Kun SDP ja Vihreät olivat edellisessä hallituksessa, talous supistui, työttömyys paheni ja uudistukset jäivät tekemättä. Nyt talous kasvaa, työllisyys paranee, työttömyys alenee ja uudistukset etenevät monilla rintamilla. Oppositiopuolueilta ei löydy todellisia vaihtoehtoja kasvun varmistamiseen tai maakunta- ja sote-uudistukseen.  Ainakaan nämä eivät ole sitä esittäneet, ainoastaan perusteetonta ei käy kritiikkiä. Yli kymmenen vuotta suunniteltu sote-uudistus saadaan vihdoin liikkeelle. Tavoitteet ovat oikeita, palveluiden turvaaminen ja voimakkaasti kasvavien kustannusten hillintä. Maakunnallisessa valmistelussa on huolehdittava tasapuolisesta palveluverkostosta.

Keskusta on pitänyt huolen siitä, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta peruspalveluista ei ole leikattu ja olemme pystyneet tekemään parannuksia perusturvaan. Solidaarisuusveroa jatkettiin, takuueläkettä on korotettu kaksi kertaa, omais- ja perhehoitajien rahoitusta on parannettu, opintotukeen tehtiin huoltajakorotus, ja pienimpiä vanhempain- ja sairauspäivärahoja korotettiin. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja noin 7000 pienituloisinta perhettä vapautettiin maksuista, nämä muutamina esimerkkeinä. Huhtikuun kehysriihessä tarvitaan uusia ratkaisuja toimeentulon parantamiseksi heille, joilla tulot ovat nyt alhaisimmat. Voimistuva talouskasvu antaa pientä liikkumavaraa budjettiin. Kansalaiset odottavat oikeudenmukaisuutta. Tähän liittyy progressiivinen tuloverotus, perusturva ja peruspalveluiden turvaaminen. Suomi on lähes kaikilla mittareilla maailman parhaita valtioita.

Yksi oleellinen asia on oikeusvaltion toimivuus. Meillä voidaan luottaa poliisiin ja tuomioistuimeen. Tämä ei ole itsestään selvyys monissa maapallon osissa. Eduskunnassa on laajaa tukea sisäisen turvallisuuden voimavarojen turvaamiselle. Vuosittain oikeuslaitos ja poliisi saavat myönteisiä kommentteja eduskunnan päätöksissä. Itse pidän tärkeänä, että pelastustoimi nostetaan myös entistä keskeisempään rooliin sisäisessä turvallisuudessa. Ammattipalomiehet ja sopimuspalokuntalaiset nauttivat laajaa kansalaisten luottamusta. Tulevassa maakuntauudistuksessa on huolehdittava pelastustoimen riittävän vahvasta roolista uutta hallintoa.

Kevään hyvät hiihtokelit jatkuvat. Nyt kannattaa nauttia Suomen puhtaasta luonnosta. Positiivista kevään odotusta sekä itsestä ja läheisistä huolehtimista, Arkadianmäeltä toivoen.

 

Antti Rantakangas,
Kansanedustaja (kesk.),
Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle