Blogi

Vaikea sadonkorjuukausi

Vaikea sadonkorjuukausi

Kolumni Kalajokilaakso -lehdessä 25.10.2017

Kulunut syksy jää historiaan pitkästä aikaa hyvin huonona satovuotena. Kasvustot olivat hyvät, mutta korjuuolot todella surkeat ja osa sadosta jää korjaamatta, ja se mikä pystytään korjaamaan, on laadullisesti heikompaa. Kun tämän lisäksi huomioimme alhaiset tuottajahinnat, maatalouden tiukka taloustilanne vaikeutuu. Ministeri Jari Leppä (kesk.) sai lisäbudjetissa läpi 25 milj. euron kriisipaketin, mikä kohdennetaan erityisesti kuivauskustannusten alentamiseen energiaveron palautuksen muodossa. Ministeri Leppä on määrätietoisesti käytännön viljelijänä ottanut tehtävänsä hallintaan. Tästä esimerkkinä on ruokamarkkinoiden tasapuolisempi tulon- ja kustannustenjako, mihin esitetään asiaan ruoka-asiamiehen toimen perustamista. Omavarainen maatalous ei toteudu ilman koko ketjun eri toimijoiden kannattavuutta.

Metsän hakkuumahdollisuuksien kannalta Eu:n hiilinielu-, Lulucf-päätöksellä on suuri vaikutus. Neuvottelut jatkuvat vielä Eu-Komission, parlamentin ja ympäristöministerien kesken, sillä ministerineuvosto ei hyväksynyt Europarlamentin päätöstä Suomelle edullisemmasta ratkaisusta. Alkuviikosta Eu:n ympäristövaliokunnasta saatiin kuitenkin toivoa, kun se hyväksyi kompromissiehdotuksen, joka on lähempänä Suomen hallituksen ajamaa näkemystä niin sanotuista biomassan kestävyyskriteereistä. Tavoitteena on nostaa metsän hakkuita 80 milj. kuutioon uusien investointien myötä. Metsistämme hakataan vain 65 prosenttia kasvusta ja Ruotsissa vastaavasti noin 80 prosenttia. Metsiemme kasvu on hyvän metsänhoidon ansiosta tuplaantunut 50 vuoden aikana ja tämä olisi tullut huomioida laskelmissa, jotka perustuvat kestävään metsätalouteen.

 

Alueemme kannalta toimivat sahat ovat todella tärkeitä. Ne varmistavat kohtuuhintaisen puun hinnan päätehakkuu ja tukkivaltaisille leimikoille. Energiatuen uudistus etenee myös ja jatkossa kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot ovat samalla viivalla ja paljon kritiikkiä saanut tuulivoiman syöttötariffituki poistuu. Pidän tärkeänä, että sivutuotteet puru ja kuori pääsisivät uusiutuvan energiantuen piiriin. Näin varmistettaisiin sahojen kannattavuutta ja tulevia investointeja.

Sadonkorjuu on käynnissä myös hirvenpyynnissä. Kaatolupia on nyt aiempaa enemmän, se mahdollistaa tasapuolisen hirvikannan säätelyn, liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet ja metsän taimikoiden tuhot pysyneet kohtuudessa. Kiitos tästä metsästäjille. Petopolitiikassa harmittaa Luonnonvarakeskuksen ja metsästäjien näkemysero susikannasta. Vahinkoa tehneiden susien kaatolupa pitäisi saada vieläkin nykyistä jouhevammin. Sudet eivät kuole sukupuuttoon nykyisellä kaatomäärällä. Ne kuuluvat kuitenkin erämaihin - ei asutuksen keskelle.

Politiikan syksy jatkuu vielä kuumana. Hallituksen isoista uudistuksista, kuten maakunta-sote-uudistuksesta on viimein löydetty yhteinen linja. Talous kasvaa, työllisyys paranee ja valtion velkaantuminen hidastuu. Monen kansalaisen mielestä kuitenkaan talouskasvun sato ei ole jakautunut riittävän tasapuolisesti.

Toivon, että hyvien toiminen tulos näkyisi myös tulevassa "sadossa".

ANTTI RANTAKANGAS

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Haapavesi

<< Takaisin edelliselle sivulle