Blogi

Vapaaehtoistyöllä suuri merkitys

Vapaaehtoistyöllä suuri merkitys

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Monet yhdistyksillä tekevät tärkeää tehtävää. Ne antavat virikkeitä jäsenilleen, täydentävät kaupungin palvelutarjontaa ja tekevät muutoinkin tärkeää yhteiskunnallista työtä. Vapaaehtoistyötä vaivaa joka puolella samat haasteet, vastuutehtävät kasautuvat samoille aktiivisille henkilöille, jopa ylikuormittaa heitä, toki löytyy vuosikymmenten puurtajiakin. Järjestöjen aktiivit tekevät arvokasta työtä pääosin täysin vapaaehtoisesti ja ilman kulujen korvaamista. Toisinaan ihmisten mielipiteissä kritisoidaan kaupungin tukea kulttuurille ja liikunnalle. Mielestäni varsin pienillä panoksilla koko kaupungin budjetista, luodaan paljon elinvoimaa ja vetovoimaa paikkakunnalle ja samalla pienennetään sote-kustannuksia.

Raha-automaattiyhdistys tukee sote-järjestöjä merkittävillä panoksilla. Vastaavasti Veikkauksella on tärkeä rooli kulttuurin ja urheilun tukemisessa. Peliyhtiörakenteeseen tulee iso muutos vuodenvaihteessa, kun RAY, Veikkaus ja Finntoto yhdistyvät uudeksi peliyhtiöksi. Taustalla on pyrkimys yhtenäisenä pelimonopolia EU-tasolla ja karsia hallintokuluja. Yhdistymisasiakirjoissa sovittiin voittovarojen jakosuhteesta sote-järjestöjen, urheilun, kulttuurin ja hevosurheilun kesken. Tällä varmistettiin rahojen tasapuolinen kohtelu.

Haapavedellä monet kohteet ovat saaneet Ray:n avustuksia, esimerkiksi Uimahallin remontti, jäähalli, Aakon maja, pesäpallokenttä, kulttuurikirnu ja Folk tapahtuma. Sote-puolelta voi esimerkiksi ottaa omaishoitajaprojektin. Eläkeläisjärjestöt keräävät runsaasti väkeä tapahtumiin. Esimerkiksi Eläkeliitto on todella iso ja aktiivinen toimija paikkakunnalla samoin Reuma ja Tules. Maanpuolustusjärjestöt tekevät arvokasta työtä ja koulutusta reserviläistoiminnassa. Eduskunta on huomioinut tämän monena vuotena, ja sille esitetyt säästötavoitteet on pidetty minimaalisena.

Monia yhdistyksiä uhkaa vuoden vaihteessa yhdistysrekisteristä poistaminen. Eduskunta muutti yhdistyslakia, minkä tavoitteena poistaa yhdistysrekisteristä ne yhdistykset, joista ei ole ilmoitettu mitään vuoden 1995 jälkeen. Tällaisia on yhdistyksiä paljon, Haapavedellä noin 80 ja koko Suomessa yli 40 000. Yhdistysrekisterin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että siellä olevat tiedot ovat yhdistyksistä ajantasaisia. Mikäli yhdistyksellä on silti edelleen toimintaa, kannattaa siinä tapauksessa ilmoittaa rekisteriin, ettei yhdistystä ole syytä poistaa rekisteristä.

Kesällä julkisuudessa oli keskustelua palokuntien vapaaehtoisesta toiminnasta. Ammattipalomiesten rinnalla maaseudulla sopimuspalokunnilla, vpk:lla on ratkaisevan tärkeä tehtävä. Kyse on sopimuksista joihin Vpk-laiset ovat sitoutuneet, siis hoitamaan tietyt velvoitteet. Näistä maksetaan sovittu korvaus. Palokuntayhdistyksissä on tämän lisäksi muuta vapaaehtoista toimintaa.

Näin metsästyskauden aikana on syytä mainita metsästysseurojen tärkeä riistanhoidollinen ympäristötyö. Eduskunta lisäsikin Suomen Metsästäjäliiton valtionavun piiriin luontojärjestöjen lisäksi. Hyvää jahtikauden jatkoa ja muistetaan liikkua luonnossa ja hyvillä liikuntapaikoilla sekä nauttia monipuolisesti kulttuurista.

<< Takaisin edelliselle sivulle