Blogi

Vihervasemmiston linja huolestuttaa Keskustan Rantakangasta

Keskustan Antti Rantakangas Haapajärvellä 15.10.2018:


Vihervasemmiston linja huolestuttaa Keskustan Rantakangasta

Kansanedustaja Antti Rantakangasta (kesk.) huolestuttaa Vihervasemmiston eli SDP:n Vasemmistoliiton ja Vihreiden linjaukset luonnonvarojen käytöstä, yrittäjyyden edellytyksistä, maan tasapuolisesta aluekehityksestä. Viimeisin esimerkki tästä tuli viime viikolla kansainvälisen ilmastopaneelin (ICCP) raportin keskusteluissa ilmaston lämpenemisestä, tarvittavista päästövähennyksistä ja hiilinieluista. Nämä tahot vaativat metsien lisähakkuista luopumista. Erityisen yllättävä oli SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kanta, jossa hän yhtyi metsän käytön rajoittamiseen. Pohjois- Suomessa on vireillä useita isoja biotehdasinvestointeja. Niissä on kyse tuhansista uusista työpaikoista, miljardien vientituloista ja huomattavasta verokertymästä joilla voidaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja perusturvaa. Toteutuakseen hankkeet edellyttävät varmuutta puunhuollosta. Suomessa hakataan 107 milj. kuutiometrin vuosikasvusta nyt 70 milj. kuutiota ja uusien tehtaitten myötä 80 -85 milj. kuutiota. Uusikin hakkuumääriä täyttää Rantakankaan mukaan kestävyyden kriteerit kuten mm. Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen hiljattain kirjoitti.

Yrittäjyyden osalta huolettaa jatkuvat puheet yritysverojen ja –tukien kiristämisestä. Tosiasia on, että vain kannattava yritys voi työllistää. Tähän liittyy oleellisesti työelämän uudistaminen ja työllistämiskynnyksen alentaminen erityisesti pienyrityksissä. Kolmas huolenaihe liittyy aluekehitykseen. Vihervasemmisto haluaisi keskittää asumisen rautateiden varsille, isoihin kaupunkiseutuihin ja erityisesti eteläiseen Suomeen. Tämä edellyttää voimasta asuntorakentamista toisaalla, kun taas toisaalla jää olemassa olevia asuntoja tyhjiksi.

Rantakankaan mukaan ensi kevään vaalissa ratkaistaan, millaiseksi muodostuu Pohjois- Suomen asema, luonnonvarojen hyödyntäminen ja yrittäjyyden edellytykset.

<< Takaisin edelliselle sivulle