Blogi

Yrittäjyyden kautta elinvoimaa

Kolumni Haapavesi-lehdessä 3.10.2018

Yrittäjyyden kautta elinvoimaa

Suomen työllisyystilanne kohentuu merkittävästi. Uusia työpaikkoja on syntynyt jo 110 000. Tämä on päinvastainen kehitys kuin edellisellä vaalikaudella, jolloin työttömiä tuli lisää 100 000. Alueellamme yritystoiminnan myönteisistä esimerkeistä on kerrottu etenkin Oulaisissa, Pyhännällä ja Kärsämäellä. Vaikka tällä hetkellä on myös työttömiä työnhakijoita, niin suurena haasteena on osaavan työvoiman saaminen, etenkin maaseutupaikkakunnille. Tämä on toki positiivinen haaste. Suomessa on eri laskentatapojen mukaan noin 250 000 työtöntä. Osalla heistä oikea paikka olisi jo eläkkeellä, tähän tuodaan ratkaisua ns. lex Lindströmin nimellä kulkevalla erillislailla. Tämä koskettaa pitkään työttömänä olleita ikääntyneitä työttömiä ihmisiä. Työpaikat ja työvoiman tarjonta eivät kohtaa riittävästi. Tarvitaan joustavampia tapoja muunto-, täydennys- ja uudelleenkouluttaa työttömiä. Vastaavasti tarvitaan sosiaaliturvan uudistus, joka kannustaa kaikissa tilanteissa työn vastaanottamiseen. Toki niin, että toimeentulo voidaan turvata esimerkiksi palkan, verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisella.

Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Alle 20 työntekijän yrityksiä on 97 prosenttia kaikista yrityksistä. Suurin haaste näissä on, kuinka ensimmäisen työntekijän palkkausta helpotetaan ja toisaalta mahdollistetaan muutaman työntekijän yritykselle kasvuloikka. Pääministeri Sipilän hallituksen yksi painopistealue on työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Tämä on yksi viidestä painopistealueesta. Käytännön työlistalla on monia toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja tuloksia on jo tullut. Monta kertaa huomaa kommentteja, joissa yrittäjiä kadehditaan, vaaditaan verojen kiristystä ja eri tukien lopettamista. Tähän voi sanoa, että vain kannattava yritys voi työllistää. Toimintaedellytysten pitää olla vastaavat kuin kilpailijamaissa. Pitää olla kannustava veropolitiikka ja vastaavanlaisia elinkeinotukia niin, kuin muuallakin.

Maaseudun yritystoiminnan kannalta julkinen tuki on monta kertaa välttämätöntä toiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Haasteeksi tulee mm. saavutettavuus, eli liikenneyhteydet asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin, puolison työpaikka tai erilaiset muut vetovoimatekijät. Kuntien lähipalveluilla ja koulutustarjonnalla on iso merkitys asuinpaikan valintaan. Esimerkiksi ammattiopiston Jedun monipuolisen koulutustarjonnan ja Oulaisten ja Ylivieskan ammattikorkeakoulutuksen turvaaminen ovat alueellemme elintärkeitä. Vain yrittäjyyden kautta voimme ylläpitää ja parantaa alueemme elinvoimaa. Jokainen työntekijäkin omalla panoksellaan on osana tätä yrittäjyyden kokonaisuutta.
Kuntien elinvoiman kannalta yksituumainen ja hyvähenkinen päätöksenteko ovat kilpailuvaltteja. Oulainen ja Pyhäntä ovat pitkältä ajalta loistavia esimerkkejä.

Hirvenpyyntikin on alkamassa lähipäivinä, tarkkoja laukauksia hirvimiehille ja kaikille Haapavesi- lehden lukijoille hyvää syksyä.

<< Takaisin edelliselle sivulle